Primář Bernátek: Senioři v Kroměříži to vystihli naprosto přesně

 

Otevřená odpověď primáře MUDr. Jaromíra Bernátka na otevřený dopis zástupců kroměřížských seniorů.

S velkým zájmem jsem si přečetl otevřený dopis zástupců kroměřížských seniorů, kteří jsou organizováni v několika seniorských klubech. Jejich členové vyjadřují společnou obavu nad poskytováním zdravotní péče na Kroměřížsku a v této souvislosti upozorňují na alarmující stav (ne)dostupnosti neurologické péče v Kroměřížské nemocnici, a.s.

Jako lékař i předseda okresního sdružení České lékařské komory ve Zlíně a v neposlední době také jako kandidát do krajského zastupitelstva za koalici TRIKOLORA - SOUKROMNÍCI - NEZÁVISLÍ, musím konstatovat, že senioři mají pravdu, a proto plně sdílím jejich obavy.

Nelze si totiž představit plnohodnotnou zdravotní péči o pacienty v jakékoliv nemocnici okresního typu bez fungujícího neurologického oddělení, ať už jde o péči základní či konziliární. Pacientů s neurologickými potížemi, zvláště v souvislosti se stárnutím populace, stále přibývá. Nejde jen o mozkové příhody či záchvatovitá onemocnění typu epilepsie či migrény, ale je zde i razantní nárůst neurodegenerativních onemocnění jako je např. Parkinsonova choroba, chorob v rámci syndromu demence  typu Alzheimerovy nemoci nebo časté záněty sedacího nervu. Nemalá část těchto onemocnění vyžaduje lůžkovou péči, v řadě případů i akutní, a proto jsem přesvědčen o naprosté nutnosti zachování kvalitního provozu neurologických oddělení včetně JIP ve všech nemocnicích okresního typu.  

Na stále se zhoršující problém personální situace v řadě oddělení nemocnic Zlínského kraje bylo a je opakovaně upozorňováno z mnoha stran, ať už jde o Českou lékařskou komoru, pacienty či opoziční politiky, bohužel však bez odpovídající reakce současného vedení Zlínského kraje. Je třeba v první řadě důrazně říci, že megalomanský projekt virtuální nemocnice ve Zlíně - Malenovicích tuto kritickou situaci zcela určitě nevyřeší. Beton, cihly a sklo jsou pouze stavbami, obsah a kvalitu zdravotního systému nám zajistí pouze schopní a pracovití lidé.

Právě zdravotnická problematika mě jako lékaře a manažéra přivedla k tomu, že už nechci přihlížet každodenním zmatkům a nekompetentním rozhodnutím vedoucích představitelů Zlínského kraje. Proto jsem se rozhodl vstoupit do voleb aktivně a prosadit alternativní pohled na řešení mnohých otázek souvisejícím s krajským zdravotnictvím.

Samozřejmě, že tento úkol nechci a nemohu plnit sám. Od počátku aktivně spolupracuji s týmem kvalitních a zkušených lidí, kteří společně se mnou chtějí prosadit změnu stylu vládnutí ve Zlínském kraji, jehož neblahých důsledků jsme svědky v posledních čtyřech letech. Naše koalice formace TRIKOLORA – SOUKROMNÍCI - NEZÁVISLÍ jasně deklaruje, že chceme ochránit okresní nemocnice před zamýšlenou koncentrací zdravotní péče do nemocnice ve Zlíně - Malenovicích a před jejich nepromyšleným slučováním.

Já osobně považuji za rozumné zachovat autonomii okresních nemocnic a všem pacientům ze Zlínského kraje tak zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní péči. Současně se chci soustředit na zajištění dostatečného počtu zkušených lékařek a lékařek, zdravotních sester i ostatních zdravotnických pracovníků, kterým by měl Zlínský kraj vytvořit motivující pracovní podmínky, vrátit jim úctu, kterou si zaslouží, a zabránit tak v konečném důsledku jejich odchodu z nemocnic, které pod hejtmanství spadají.

Senioři z Kroměříže to zkrátka vystihli přesně a je na nás, ale také na vás, abychom při volbách do krajského zastupitelstva poměry na hejtmanství změnili.


S úctou

primář MUDr. Jaromír BERNÁTEK
volební lídr koalice TRIKOLORA - SOUKROMNÍCI - NEZÁVISLÍ
č.6