8. Ing. Jiří Procházka, MBA

Zlín

podnikatel, zastupitel města Zlín