2. Ing. Michal Dvouletý, MBA

Uherské Hradiště

ředitel společnosti, zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště