26. doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.

Zlín

akademický pracovník Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně